Inwestorstwo zastępcze

Korzystanie z inwestora zastępczego jest wygodną formą prowadzenia inwestycji, szczególnie, gdy sam inwestor nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w zakresie praktycznej lub formalnej strony procesu budowlanego.

Opierając się na bogatym doświadczeniu uzyskanym przy licznych inwestycjach deweloperskich możemy zaproponować usługę inwestora zastępczego. Wykonujemy wszystkie czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego od uzyskania niezbędnych zezwoleń do oddania budowy.

Organizujemy cały proces budowy:

  • zapewniamy opracowanie projektu budowlanego,
  • zatrudniamy kierownika budowy z uprawnieniami,
  • czuwamy nad wykonaniem i odbiorem robót budowlanych.

 

Działamy w dziedzinach budownictwa:

  • mieszkaniowego,
  • administracji publicznej,
  • przemysłowego.

 

Usługę inwestora zastępczego świadczymy również dla inwestorów zagranicznych.