Inwestorstwo zastępcze

Galeria: Świetlica wiejska we wsi Zawiadowice

Termin realizacji: grudzień 2012 - maj 2014
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zawidowice – ETAP I