Inwestorstwo zastępcze

Galeria: Świetlica wiejska w Domaradzu

Czas realizacji: 06.2009 - 10.2009
Wykonano remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu. Inwestor - Gmina Pokój